Doterajšie výstavy

2022

18.11.2022    Stefan Bönsch - maliar prírody

21.09.2022    Ženy na maľbách - autor Varga B. Kálmán

25.06.2022    Čo sa skrýva pod šatami? - z histórie spodnej bielizne

06.06.2022    Svätá koruna Uhorska v obrazoch

06.04.2022    Krehká krása - Dezider Kremmervíťaz celoštátnej súťaže v zdobení

                      kraslíc

 

2021

16.11.2021     Výtvarné umenie Podunajska

24.09.2021     Most ponorený do zabudnutia /pri príležitosti 20. výročia obnovy

                       Mostu Márie Valérie/

01.09.2021    Naším znamením je Kríž! /Boží služobník János Esterházy/

09.07.2021    Úžitkové predmety z konca XIX. storočia

25.08.2021    Kráľ operiet /životná dráha Franza Lehára/

25.06.2021    Štúrovský anzix

05.05.2021    Poklady jednej knižnice

 

2020

06.11.2020      Biológia vzrušenia /pamätná výstava Hansa Selyeho/

09.09.2020      Po stopách vojenských hrobov

10.03.2020     Krížová cesta - plastiky štúrovského sochára Györgya Magyara

07.03.2020     Kvitnúce narcisy /z pozostalosti štúrovského skladateľa Ernesta

                       Zahovaya/

29.01.2020     Orient Enikő - Paralela II.

2019

11.12.2019     In Memoriam Štefan Gerstner

20.11.2019      Nežná revolúcia a Slovenskí Maďari

25.09.2019     Hudobné nástroje starých čias

03.09.2019     Vidiny /László Szabó, fotograf/

20.06.2019     Hrady kráľa Mateja

17.05.2019     Aere Perrenius – trvalejšie ako ruda /lekársko-historická výstava/

20.03.2019     Stredoveká panoráma /peniaze – zbrane – šperky – keramika/

15.02.2019     Svetoznáme opery /akademická maliarka Éva Nyáry/

11.01.2019     Rozprávka o zime rozprávkové obrázky, obrázkové rozprávky

                       – Štefan Albert/

 

2018

07.11.2018     Assemblages III. /Gábor Homolyavýtvarník/

06.09.2018     Železnice pohronského cukrovaru v Pohronskom Ruskove

23.06.2018     Čilejkársky ľudový odev

11.05.2018     György Magyar /malé plastiky/

12.04.2018     Žiara nášho dedičstva II /András Bészabó, akademický maliar/

26.01.2018     Parkančania v ľadovej povodni /história Parkansko – Ostrihomskej

                         telegrafnej siete/


2017

08.12.2017     Tvorivý výtvarný tábor v Kováčove /výstava Spolku regionálnych

                         výtvarníkov/

26.10.2017     Poľovnícka výstava

14.09.2017     Spomienka na sv. Ladislava

24.06.2017     Od mešca k bankomatu / peniaze a finančný systém

                         v našich dejinách/

24.05.2017     Svet medvedíkov /výstava plyšových medvedíkov, zberateľka Anna

                         Szóda/

27.04.2017     Príťažlivosť krajiny /Mátyás Németh, maľby/

23.04.2017     Ozdobné džbány /zo zbierky A. Baka/

03.02.2017     Press in Preš /fotovýstava Erika Kollárika/


2016

09.12.2016     Vince Bánsághi /pamätná výstava pri príležitosti 135. výročia

                         narodenia maliara/

28.11.2016     Zvláštni ľudia /výstava voskových figurín/

04.10.2016     Štúrovský anziks /staré pohľadnice/

06.09.2016     Škola v minulosti

25.06.2016     Rieka, ktorá živí a spája – Dunaj

 01.06.2016    Armáda kráľa Mateja 1458 – 1526 /akademický maliar a grafik

                         Győző Somogyi a dobové rekvizity/

04.05.2016     V hlavnej role: Kohút /Joanna Knapek – umelecký smalt, maľby,

                         keramika/

20.04.2016     Talán /Péter Németh Mykola, József Baksai/

18.03.2016     Pohronské a podunajské obrazy z minulosti /fotograf Michal

                         Podlupszky/

20.01.2016     Ornamenty Salky /zo zbierky Štefana Alberta/

 

2015

02.12.2015     WHITEHALL – svetoznáme osobnosti / fotograf Deme Daniel /

16.10.2015     Aj toto je naše dedičstvo /ľudovo-umelecký drevorezbár Mátyás

                         Kiss/

05.09.2015     25 rokov Výtvarného spolku v Štúrove

09.07.2015     Mandaly skvejúce sa v nás /vystavovateľ Éva Csémy/

06.06.2015     Mosty – Epochy – Budapešť

20.05.2015     Tajomný achát /zo zbierky Dávida Letochu/

20.05.2015     Egypt /akademická maliarka Éva Nyáry/

29.03.2015     Vyšívané tkaniny starých materí

19.02.2015     Vznik obydlia človeka v bronzovej dobe v chotári obce Malá n/Hr.

04.02.2015     Z Vysokých Tatier do Chamonix /príbeh MUDr. Michaela Guhra/

 

2014

06.09.2014     Reprezentatívna výstava bábik v poľských krojoch - predstavenie

                          poľských ľudových krojov

30.08.2014     "Kým opadne lístie zo stromov..." - výstava k 100. výročiu

                          vypuknutia 1. svetovej vojny

21.06.2014     Kým nás smrť nerozdelí...svadobný deň, Ty najkrajší - 

                          výstava svadobných šiat

12.05.2014     Reklamné grafiky starých čias - Gyula Réz - súkromná zbierka

23.04.2014     Životooatlas - zábery literárnych príbehov

02.04.2014     Výstava zdobených vajíčok - Hamza

12.02.2014     Stredoveké a renesančné kráľovské dvory - výstava bábok

                          v historických kostýmoch

08.01.2014     Vyvýšeniny - výstava fotografií horolezca Zsolta Erőssa

 

2013

27.09.2013     Parkanská bitka a dobytie Ostrihomu - 1683

21.06.2013     Nautica - história Akadémie uhorského kráľovského námorníctva

09.05.2013     Sándor Márai, košický mešťan - Košice 2013 Európske hl. mesto

                          kultúry

22.03.2013     "Život sa zdá byť takým ľahkým..." - pamätná výstava pri príležitosti

                          100. jubilea štúrovského hudobného skladateľa Ernesta Zahovaya

 

2012

30.11.2012     Varga B. Kálmán keramik /Maďarsko/

01.09.2012     Győrfi Ádám sochár /Maďarsko/

16.06.2012     Klenoty Tekovského múzea v Leviciach

11.04.2012     Putovná výstava Trianon - materiál Múzea Trianon vo Várpalote (M)

04.04.2012     Vyrezávané kraslice - práce Dezidera Kremmera

20.01.2012     Na počesť našich otcov -  z príležitosti 70. výročia ich odvelenia

                          k Donu

 

2011 

22.09.2011     MÁRIA 10 VALÉRIA - Dokumentárna výstava s fotografiami Jána

                          Valka a maľbami Jána Lábika

18.06.2011     Príbeh fajky

20.04.2011     Ubi sol ibi vita - slnečné hodiny

02.02.2011     Štúrovo do toho! 90 rokov organizovaného športu v Štúrove

 

2010 

20.09.2010     Tisícročia Vyšehradu

19.06.2010     Symboly poriadkových síl vo svete

07.04.2010     Čaj - nápoj náš každodenný

05.03.2010     Phelwidek photo - Formafest

13.02.2010     mphp poesia excentrica - mostpon/hídpons

 

2009 

04.11.2009     125. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Štúrove

31.08.2009     Digitálne obrazy Karla Wágnera

03.06.2009     Čaro z kukuričné šúpolia

13.05.2009     Päť rokov Mestského múzea v Štúrove - jubilejná výstava

06.05.2009     Medaily Štefana Alberta a jeho virtuálny svet

08.04.2009     Viera a láska - maľby a plastiky

18.02.2009     Spoločnosť žijúca dielami - hospodárske nástroje na maketách

14.01.2009     Život dotykmi - svet nevidiacich

 

2008

24.10.2008     Győrfi Lajos - výstava akademického sôch

20.06.2008     Platobné mince dvoch tisícročí a iné platidlá - od keltských mincí

                          po euro

23.04.2008     Salka v polovici minulého storočia - Fotografie, ľudový kroj,

                           literatúra

03.04.2008     Mysterium Carnale - Hommage a´Pilinszky

30.01.2008     Divotvorná rieka Hron - Výstava predstavuje rieku od prameňa až

                          po sútok s Dunajom

 

2007

26.09.2007     História miestneho divadelníctva - Od roku 1890, prvej písomnej

                          zmienky o divadelníctve v našom meste

20.06.2007     Dunajské rybárstvo - Ukážka najstaršieho remesla v Štúrove

02.05.2007     Never Again 1945 - 1948 - Výstava prezentujúca deportácie do Čiech

22.02.2007     Bola raz jedna Stará ulica a´ la Gerstner - Maľby, fotografie

 

2006

22.11.2006     Osoby-osudy/čriepky z minulosti - Výstava predstavujúca životnú

                          dráhu dvoch niekdajších parkančanov, János Nemes námorník,

                          Ján Lettang mlynár.

21.09.2006     Sklamania a premostenia - Maľby a kresby Floriana Foerstera

                          (Nemecko)

26.06.2006     Maďarské kroje na bábikách zo Slovenska - Prezentácia ľudových

                          krojov na bábikách z vyše štyridsiatych obcí Južného Slovenska.

18.05.2006     Múzeá Komárňansko – Ostrihomskej župy - Z príležitosti

                          Svetového dňa múzeí

23.03.2006     Kvety vojny - Výstava historických máp z príležitosti Svetového

                          dňa vody

 

2005

30.11.2005     155 rokov štúrovskej železnice - Historická výstava železníc

20.10.2005     Mostenie - Umelecká inštalácia Sonji Hinrichsen (Nemecko)

07.09.2005     Cestovné doklady od doby monarchie - Výstava historických

                          cestovných dokladov

01.08.2005     Laserové grafiky - Výstava indického výtvarného umelca Panchal

                          Mansarama, žijúceho v Kanade

15.06.2005     New Riddles – Nové záhady - Inštalácia Monique Besten

                          (Holandsko)

10.05.2005     Ľudová drevená architektúra z Poľska - Výstava Jana Šwiderskeho

                          (Poľsko), niekdajšieho fotografa Umeleckej inštitúcie vo Varšave.

06.04.2005     Preslávili nás - Putovná výstava slávnych ľudí nášho regiónu

04.03.2005     Pamätná výstava – Rainerné Istvánffy Gabriella - Z príležitosti 130.

                          výročia narodenia maliarky

28.01.2005     Fotografie k evanjeliu - Fotografická výstava budapeštianskej

                          fotografky Szabóné Wágner Mária (Maďarsko).

 

2004

05.11.2004     85 rokov československého colníctva v Štúrove,  1919 – 2004 - 

                          Dokumentárna výstava o činnosti štúrovského colného úradu

27.07.2004     Rôzne spisy verejnej správy týkajúce sa Parkanu (Štúrovo):

                          Zápisnice valných zhromaždení Ostrihomskej stolice (18.st.)
                         
                         Rôzne spisy verejnej správy Ostrihomskej stolice (19. st.)
 
                         Stanovy Parkanskej sporiteľne (koniec 19.st.)
 
                         Výkaz hospodárenia Parkanskej sporiteľne (prelom 19 – 20. st.)
 
                         Oznámenie r.k. základnej školy – šk.r. 1910-1911.

31.05.2004     Listy z kníh života Mihálya Csokonai Vitéza - Putovná výstava

                          zobrazujúca životnú dráhu maďarského básnika

27.05.2004     Klub štúrovských výtvarníkov - Reprezentatívny výber. Akvarel,

                          olej, foto, plastiky

 

Viac...

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.