Štúrovo a okolie

Šéfredaktor: Zuzana Gulyásová

e-mail: parkanyesvideke@gmail.com

tel.: 00421/915-909-147

Registračné číslo:

EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Datum vydania: 28. 11. 2014

Vydavateľ 

Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Hlavná 25, 943 01 Štúrovo, IČO: 00062448

Viac...